Algemene Voorwaarden Caravanity Webshop

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Caravanity”: Caravanity B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34268201.

“Klant”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Caravanity via de webshop.

“Webshop”: de online winkel van Caravanity waar producten worden aangeboden en verkocht.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Caravanity en de Klant via de webshop.

Bestellingen en Overeenkomsten

Door een bestelling te plaatsen via de webshop gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Caravanity de bestelling van de Klant heeft bevestigd.

Prijzen en Betaling

De prijzen vermeld in de webshop zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die worden aangeboden in de webshop.

Verzending en Levering

Caravanity streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De levertijd kan echter variëren. Caravanity zal de Klant informeren over de geschatte levertijd na ontvangst van de bestelling.

Garantie

Caravanity staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de verwachtingen die de Klant redelijkerwijs mag hebben.

Eventuele gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten worden gemeld aan Caravanity [email protected].

Privacy en Gegevensgebruik

Door een aankoop te doen via de webshop geeft de Klant toestemming aan Caravanity om hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verwerken van de bestelling en het toesturen van marketingmaterialen, tenzij de Klant hier expliciet bezwaar tegen maakt.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Caravanity en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Caravanity en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Caravanity is gevestigd.

Contact

Voor vragen, klachten of opmerkingen over de webshop of deze Algemene Voorwaarden kan de Klant contact opnemen met Caravanity via [email protected].